بهرام کرمدار| هفته ای چند بار با مدیر سایت در تماس هستم. دیروز که به او زنگ زدم با این که پاسخ سوالم را می دانستم اما سوالم را اینگونه مطرح کردم که انگار از اخبار شورا در سایت داریون نما خبری نیست؟ مدیر سایت هم در جوابم گفت بنا به دلایلی که خودت می […]

بهرام کرمدار|

بهرام کرمدار

هفته ای چند بار با مدیر سایت در تماس هستم. دیروز که به او زنگ زدم با این که پاسخ سوالم را می دانستم اما سوالم را اینگونه مطرح کردم که انگار از اخبار شورا در سایت داریون نما خبری نیست؟

مدیر سایت هم در جوابم گفت بنا به دلایلی که خودت می دانی و البته در سایت موجود است فعلا اخباری از شورا منتشر نمی کنیم جز این که اگر در جلسات شورا هر کدام از اعضا-به جز رییس فعلی شورا- با ما تماس بگیرد به احترام سایر اعضای شورا اخبار را منتشر می کنیم،البته اگر جلسه ای باشد!

تاکید مدیر سایت البته بر این بود که به دلیل توهینی که شکری رییس شورا به سایت داریون نما کرده تا زمان معذرت خواهی وی از سایت داریون نما هیچ گونه خبری از وی منتشر نمی شود.

مدیر سایت حتی می گفت در شرایط فعلی اگر شورا بخواهد از جلساتش خبری منتشر شود تنها اخبار را به نقل از خانم جهاندیده نایب رییس شورا منتشر می کند و نه رییس شورا.

با شنیدن این جمله به وضع نه چندان مطلوب این روزها و ماه های شورا پی بردم.

به راستی چرا باید کار به اینجا برسد که اعضای شورا هنوز نتوانسته اند بر سر گزینه مورد نظر خود برای شهرداری داریون با هم به توافق برسند؟

اصلا چرا باید شورا با تنها رسانه رسمی داریون به مشکل بر بخورد؟

اعضا محترم شورا حتما می دانند که اگر تا سه ماه نتوانند به هر دلیلی شهردار را انتخاب کنند فرمانداری مستقیما وارد عمل می شود و خود شهردار داریون را انتخاب می کند.

به نظرم این سه ماه کم کم دارد به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.

کاش اعضای محترم شورا کاری کنند که وضعیت از حالت کنونی به سمت بهتری هدایت شود.

به نظرم کمی تعامل و همدلی می تواند گره گشای مشکلات شورا باشد.

آرزو می کنم اعضای محترم شورا با همدلی و تعامل بتوانند هر چه سریعتر بر مشکلات غلبه کنند و به اوضاع و احوال شهروندان داریونی توجه بیشتری داشته باشند.

بدان امید.