شنیده می شود که: پس از اینکه اعضای شورای اسلامی شهر داریون نتوانستند بر سر گزینه خود برای شهرداری داریون به توافق برسند چند نفر از ریش سفیدان و معتمدین داریونی اسماعیل یاری فر را جهت تصدی پست شهرداری داریون به اعضای شورای شهر این شهر پیشنهاد داده اند.

اسماعیل یاری فر

اسماعیل یاری فر از داریونی های مقیم شیراز است که چندین سمت اجرایی را در کارنامه دارد. او همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر شیراز نیز کاندیدا بوده که هرچند موفق به انتخاب نشده اما به نسبت آرای مناسبی به دست آورده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :