آنهایی که مسیرشان به ابتدای بولوار کشاور شهر داریون افتاده احتمالا یونس امیدوار را دیده اند.

مرد مهربانی که بساط اجناسش آنجا برپاست و اینچنین روزگار می گذراند.

یکی از خصلتهای نیکوی وی این است که در هنگام نماز ظهر و عصر سعی می کند همیشه نماز اول وقتش را به جای آورد.

روح الله قربانی عکاس-خبرنگار سایت داریون نما روز گذشته با دوربین جدیدش که فاصله های دور را نزدیک تر می کند! به صورت نامحسوس از این مرد بزرگ و کار نیکویش تصویربرداری کرده است.

آفرین بر این مرد بی ادعا….

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :