عکسها:ناصر بذرافکن|

گاهي آنقدر به خواب مي رويم که پيکره ي حيات را رو به نيستي مي کشانيم.
ابر ها را ببين چه اندوهي درون خود دارند …
گويي انگار غبار اين دنيا آسمان را در خود بلعيده است.
ريه هاي زمين روز به روز به طمع انسانها قطع مي شوند.نگاه کن غروب اين روز ها چگونه نفرت خورشيد را نشان مي دهد.
بايد امروز از مرز خواب گذشت چرا که آينده مرز بيداري عکس روياي ديروز است …!

تصاویر زیر غروب یکی از روزهای اواخر پاییز است در ابتدای جاده داریون-شیراز…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :