گفتنی است این خبر امروز دوشنبه 28 بهمن ماه در روزنامه خبر جنوب منتشر شده است.

چندی پیش از سوی شورای اسلامی شهر داریون “جهانپور رستم پور” به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.

به گزارش داریون نما در ادامه بازتاب این انتصاب را در روزنامه “خبرجنوب” پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران مشاهده می کنید.

روزنامه خبرجنوب

روزنامه خبرجنوب

گفتنی است این خبر امروز دوشنبه 28 بهمن ماه در روزنامه خبر جنوب منتشر شده است.