ظاهرا اینجا همه چی آرومه فقط خدا کند برای مرحله دوم توزیع سبد کالا که از نیمه اسفند نیز شروع می شود باز هم همه چی همینگونه که در عکسها می بینیم آرام باشد!

انگار فقط روزهای اول بود که مردم برای دریافت سبد کالا ازدحام می کردند. حالا اما دیگر خبری از آن شلوغی لااقل در داریون نیست و این روزها هر کسی به مکان سبد توزیع کالا مراجعه می کند به راحتی سبد کالایش را می گیرد و می رود.

ظاهرا اینجا همه چی آرومه فقط خدا کند برای مرحله دوم توزیع سبد کالا که از نیمه اسفند نیز شروع می شود باز هم همه چی همینگونه که در عکسها می بینیم آرام باشد!

مکان توزیع سبد کالا در داریون

مکان توزیع سبد کالا در داریون

 

مکان توزیع سبد کالا در داریون

مکان توزیع سبد کالا در داریون