شنیده می شود که:این آدامسهای بی تی در بعضی از سوپر مارکتهای داریون بفروش میرسد

پان پراگ نام محصولی است خطرناک، اما بسیار ارزان که در بسته‌های سبزرنگ و به قیمت کمتر از ۵۰۰ تومان حتی در برخی سوپرمارکت‌ها نیز یافت می‌شود.

مواد اولیه این محصول خطرناک، تنباکو، آهک، خاکستر، ادویه‌های معطر، ساخارین (ماده بسیار سرطان‌زا) و برای افزایش قدرت نشئه‌گی و سرخوشی ترکیبات مخدر و یا توهم‌زایی چون تریاک و حشیش و ترکیبات شیمیایی دیگر چون آرسینک، منیزیم، سرب و حتی داروهای روان گردان از قبیل اکستازی گزارش شده است.

شنیده می شود که:این آدامسهای بی تی در بعضی از سوپر مارکتهای داریون بفروش میرسد ودر مدارس مخصوصا متوسطه اول ودوم توسط دانش آموزان مصرف میشود.

اگر این خبر صحت داشته باشد باید مسوولین امر هرچه سریعتر با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند.