دست به قلم شوید و به بهانه یادواره شهدای منطقه ی داریون، با دلنوشته هایتان، جای جای این پست را چراغانی کنید !

جلیل زارع|

کاش می شد به جای کوچه، پس کوچه های شهرمان، خانه ی دلمان را به نامتان مزین کنیم تا این سکوت جانکاه، فریادی شود به بلندای عشق !

کاش یادواره اتان را تعبیری می کردیم به نیت تغییر تا قلب های یخ زده امان از شراره ی آن گرم شود در گرماگرم تقدیر !

 

کاش صدای بال زدنتان به گاه پر کشیدن ، تلنگری بر دل های خسته از تکرارمان می زد تا به جای این همه دور و تسلسل، سیر الی الله را برگزینیم !

کاش می دانستیم چرا رفتید تا دریابیم برای چه ماندیم ! کاش ماندنمان را نه درجا زدن که جاری شدن در بطن زمان می پنداشتیم که سکون در آن راه ندارد و حرکتی است به سوی کمال !

پس کاربران عزیز داریون نما ! دست به قلم شوید و به بهانه ی یادواره ی شهدای منطقه ی داریون، با دلنوشته هایتان، جای جای این پست را چراغانی کنید !