اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری کامفیروز با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه “خبرجنوب” انتصاب رستم پور به سمت شهردار داریون را به وی تبریک گفتند.

جهانپور رستم پور مدت کمی است که فعالیت خود را به عنوان شهردار جدید داریون آغاز کرده است.

در ادامه تصویر آگهی تبریک اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری کامفیروز را به وی که در روزنامه خبرجنوب منتشر شده است مشاهده می کنید.

تبریک شورای شهر کامفیروز به رستم پور

تبریک شورای شهر کامفیروز به رستم پور