جلیل زارع| شنیدم دو تا شهردار مهین یکی آن چنان و یکی این چنین یکیشان تپل، آن یکی مو قشنگ یکی مرد صلح و یکی مرد جنگ یکی خدمتش رو به آخر شده یکی آمده تازه خدمت کنه تپل گفت من زارع ام مرد کار که ای مو قشنگ یل نامدار ؟ چه در چنته […]

جلیل زارع|

شنیدم دو تا شهردار مهین
یکی آن چنان و یکی این چنین

یکیشان تپل، آن یکی مو قشنگ
یکی مرد صلح و یکی مرد جنگ

یکی خدمتش رو به آخر شده
یکی آمده تازه خدمت کنه

تپل گفت من زارع ام مرد کار
که ای مو قشنگ یل نامدار ؟

چه در چنته داری الا ای رفیق ؟
بریز روی دایره رفیق شفیق !

بگفت مو قشنگه تپل را که من
جهانپورم و چون یل پیلتن

منم پور رستم که در کامفیروز
شب تیره را کرده ام مثل روز

جهانپورم، آماده ی کارزار
بگو تو چه کردی در آن روزگار ؟

برآشفت زارع از این حرف سخت
بگفتا منم زاده ی تاج و تخت

منم زارع از نسل کار و تلاش
ز بس کار کردم شدم آش و لاش

چه دانی تو که تازه کاری کنون
چه کرده ست زارع توی داریون

مسیر ورودی شهرم ببین !
کی این داریون کرده است این چنین ؟

کی حل کرد جدول به میدان شهر ؟
کی مشغول کرده جوانان شهر ؟

کی میدون شهرم لبه دار کرد ؟
کی این کار و اون کار و هر کار کرد ؟

کی نقشه کشید از هوا و زمین ؟
چیشات باز کن، نقشه ها را ببین !

سه چار تا جزیره تو میدون کی زد ؟
کی ساخته توی خالد آباد، سد ؟

المان میدان کی ساخت این چنین ؟
کی ساخت حوضچه هایی چنین نازنین ؟

کی نصب کرد دو تا برج نوری چنان ؟
بیست و چند پروژکتور همراه آن ؟

کی تو کوچه و پس کوچه گاز داد ؟
کی پارک مصفا و دلباز داد ؟

کی بود زهکشی کرد جوق و قنات ؟
کی پخشید توی جشن ها آبنبات ؟

کی سی داریون بازار احداث کرد ؟
کی چند کیلومتر بلوار احداث کرد ؟

کی اسناد املاک داد دستشون ؟
که راحت بسازند هی ساختمون ؟

کی بود ساخت ورزشگاه خوب و ناب ؟
از اون گودال بد بوی فاضلاب !

کی پمپید بنزین توی داریون ؟
کی آورد چمن چین توی داریون ؟

کی بهر فروشنده ی دوره گرد
آسین بالا زد فکر بازار کرد ؟

کی جاده میون مزارع کشید ؟
علف های هرز مزارع کی چید ؟

کی اورژانس توی جاده ایجاد کرد ؟
پیاده روی را کی بنیاد کرد ؟

کی بود پیچ مادر زن از بیخ کند ؟
کی شد شهریار چون کریمخان زند ؟

کی هر بودجه را تجمیع و جذب کرد ؟
میله های پرچم کی بود نصب کرد ؟

اتوماسیون کی اداریش کرد ؟
کی ساماندهی بایگانیش کرد ؟

کی این کار کرد و کی اون کار کرد ؟
کی بود فکر درمان بیمار کرد ؟

کی پشت گوش انداخت هی معضلات ؟
کی شد بعد عمری چنین کیش و مات ؟

کی ایستگاه آتش نشان ساخته ؟
کی عکسش تو روزنامه انداخته ؟

کی برتر شده توی استان چنین ؟
ندیدی، بیا و بشین و ببین !

چنین لوح تقدیر ارزنده را
کی دریافت کرد از فروزنده را ؟

زمن این سخن باشدت یادگار
پا تو کفش زارع مکن شهردار !