این مراسم بزرگداشت شنبه 26 بهمن ماه ساعت 9 صبح در محل مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت شهر داریون برگزار می شود.

علی زارع|
  اولین مراسم بزرگداشت معلم شهید نادر خوش نژاد به مناسبت سالگرد شهادت این شهید بزرگوا ر از طرف دبیرستان متوسطه اول شهید خوش نژاد داریون برگزار می شود.
شهید نادر خوش نژاد

شهید نادر خوش نژاد

به گزارش داریون نما این مراسم بزرگداشت شنبه 26 بهمن ماه ساعت 9 صبح در محل مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت شهر داریون برگزار می شود.