مراسم جشن و نورافشانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت شهرداری و شورای اسلامی -بسیج و ستاد و دفترنماز جمعه و با حضور شهروندان داریونی برگزار شد.

مراسم جشن و نورافشانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به همت شهرداری و شورای اسلامی -بسیج و ستاد و دفترنماز جمعه و با حضور شهروندان داریونی برگزار شد.

 

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب

 

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب

 

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب

 

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب

 

شب جشن پیروزی انقلاب

شب جشن پیروزی انقلاب

عکسها:روح الله قربانی