در این عکس نفر سمت راست زارع-شهردار سابق- و سمت چپ رستم پور -شهردار جدید- داریون را ملاحظه می کنید.

لطفا نظرتان را درباره این عکس بنویسید.