چه کسانی ضامن امنیت اخلاقی، روحی و روانی نوجوانان و جوانان ورزشکار داریونی هستند ؟ اگر این مشکل اصلا وجود خارجی ندارد که هیچ ؟ اما اگر این مشکلات وجود دارد ، چه کسی باید چاره اندیشی کند ؟ متولی امر ورزش داریون کیست ؟

یوسف بذرافکن|

 جایگاه رفیع ورزش و تربیت بدنی بر کسی پوشیده نیست ، همگان از اثرات ورزش بر جسم و تن آدمی اطلاع دارند ، در منطقه داریون افرادی هستند که با تمام وجود و از سر دلسوزی برای پیشرفت و گسترش ورزش تلاش می کنند.

اوضاع نا بسامان ورزش در منطقه داریون ، کمبود فضاهای ورزشی و امکانات مالی و تجهیزاتی به شدت مشاهده می شود .زمین خاکی داریون شاید به درد کهنه فوتبال داریون تبدیل شده باشد.

حقیر خودم در ایام جوانی در تیم فوتبال هدف و اتحاد داریون از نزدیک و با تمام وجود این مشکلات را لمس کرده و از آنها زجر کشیده ام و هم اکنون از مشکلات و خون دل خوردن مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی مطلع هستم .

اما حقیر می خواهم سئوالاتی را مطرح کنم که اهمیت آن از این مسائل بیشتر است . در ابتدا بگویم که قصدم به زیر سئوال بردن فرد یا افرادی مشخص نیست .

متولی ورزش داریون کیست؟

متولی ورزش داریون کیست؟

سئوال این است که آیا نوجوانان و جوانانی که برای امر خطیر ورزش به سالن و مراکز ورزشی مراجعه می کنند از امنیت اخلاقی برخودار هستند ؟ آیا تنها سالن منطقه داریون که در پائین ده واقع شده است برای رفت و آمد نوجوانان عزیز به ویژه در شب از امنیت لازم برخودار است ؟

آیا جوانانی که برای سلامت جسم خود به این مراکز مراجعه می کنند از لحاظ سلامت اخلاقی در امنیت هستند ؟ آیا خانواده ها می توانند از سلامت اخلاقی فرزندانشان در مراکز ورزشی و به ویژه سالن داریون مطمئن باشند؟

چه کسانی ضامن امنیت اخلاقی، روحی و روانی نوجوانان و جوانان ورزشکار داریونی هستند ؟ اگر این مشکل اصلا وجود خارجی ندارد که هیچ ؟ اما اگر این مشکلات وجود دارد ، چه کسی باید چاره اندیشی کند ؟ متولی امر ورزش داریون کیست ؟