مردم منطقه داریون، هم قدم با سایر مردم ایران اسلامی در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار استکبار و ظلم ستیزی به راهپیمایی پرداختند.

مردم منطقه داریون، هم قدم با سایر مردم ایران اسلامی در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار استکبار و ظلم ستیزی به راهپیمایی پرداختند.

 

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

 

راپیمایی 22 بهمن داریون

راپیمایی 22 بهمن داریون

 

راهپیمایی 22 بهمن داریون

راهپیمایی 22 بهمن داریون

عکسها:روح الله قربانی