تیمها دسته دسته از زیر طاق قرآنی که به همین مناسبت تدارک دیده شده بود عبور کردند ضمن اینکه هر تیم با پلاکارد مختص آن روستا از سایر تیم ها مشخص بودد.

مسابقات فوتبال منطقه داریون یادواره شهدا با میزبانی روستای تربرلابیشه و با بازی بین پیشکسوتان تربرلابیشه(میزبان) و منتخب پیشکسوتان منطقه داریون آغاز شد.

گزارش مشروح این بازی را قبلا در سایت داریون نما منتشر کردیم و می توانید آن را اینجا ببینید.

علی مختاری خبرنگار داریون نما گزارش تصویری این بازی را نیز برایمان ارسال کرده که تصاویر آن را در ادامه مشاهده می کنید.

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال داریون

مسابقات فوتبال داریون