مسوولین برگزاری این جشنواره بهتر است برای بخش سایتهای محلی سایتهای شهرها و مناطقی که از لحاظ جمعیتی و موقعیت شبیه به هم هستند را با هم مقایسه کنند.

ششمین جشنواره وب ایران اوایل اسفندماه امسال برترین های خود را شناخت اما مانند سالهای گذشته نوع انتخاب و نحوه داوری ها با حرف و حدیث هایی همراه بود.

در این مجال صحبت تحریریه ما درباره بخش سایت های محلی است و قرار نیست درباره سایر بخش ها صحبت کنیم.

به جهت این که سایت داریون نما در بخش سایتهای محلی با راه یافتن به مرحله دوم در معرض قضاوت داوران این جشنواره قرار گرفت نقد ما هم بر همین بخش سایتهای محلی ششمین جشنواره وب ایران است.

در بخش سایتهای محلی از دید داوران جشنواره سایت“کیش سفری” به عنوان بهترین سایت انتخاب شد. همچنین در بخش داوری مردم نیز “پرتال شهر مشهد” برگزیده شد.

نکته اما این جاست که این دو سایت به هیچ عنوان تعریف سایت محلی را ندارند.

سایت “کیش سفری” که برگزیده داوران بخش سایتهای محلی است مربوط به جزیره بزرگ کیش است که در آن بیشتر به معرفی نقاط دیدنی،هتل ها، رستوران ها و… پرداخته شده است. در خوب بودن این سایت شکی نیست اما باید گفت جای داوری این سایت در بخش سایت های محلی نیست. چنین سایتهایی باید در حوزه “توریسم و هتلداری” یا حوزه “سفر آنلاین” قرار گیرند نه در حوزه سایتهای محلی.

درباره سایت پرتال شهر مشهد نیز همینگونه است. این سایت برگزیده انتخاب مردمی است. به اعتقاد ما این سایت نیز سایت خوبی است و شایسته تقدیر اما این سایت نیز نباید در بخش سایت های محلی مورد قضاوت قرار می گرفت.

قطعا جمعیت شهری به بزرگی مشهد خیلی بیشتر از مثلا شهری مانند داریون است و این کاملا مشخص است که با توجه به تعداد بازدید و به نسبت جمعیت شهر مشهد قطعا تعداد آرای بسیار زیادی نیز از آن خود کند.

مسوولین برگزاری این جشنواره بهتر است برای بخش سایتهای محلی سایتهای شهرها و مناطقی که از لحاظ جمعیتی و موقعیت شبیه به هم هستند را با هم مقایسه کنند.

مثلا سایت داریون نما را با سایتهای دیگر محلی مانند کازرون نما یا صدای بجنورد یا خاوران آنلاین یا… نه اینکه سایتی مانند داریون نما را که به بخش دوم راه یافته با سایتهای شهرهای بزرگی چون مشهد و کیش و شیراز و اصفهان مقایسه کند. خوب طبیعی است چنین رقابتی نابرابر است و سایتهایی مانند داریون نما و کازرون نما شانسی برای رقابت واقعی نخواهند داشت.

این مشکلات را سالهای قبل نیز به مسوولین جشنواره وب ایران گوشزد کردیم اما ظاهرا گوش شنوایی نیست.

امیدواریم سالهای آینده شاهد رقابت واقعی سایتهای محلی باشیم و سایتهایی که نزدیک به صد در صد محتوای مطالبشان تولیدی است نیز مورد توجه قرار گیرند.

تحریریه داریون نما