موضوع ارتقاء تقسیماتی داریون به بخش، به وزارت کشور ارسال شده و در این وزارتخانه در حال پیگیری و آماده ارسال به کمیسیون دفاعی و امنیتی هیات دولت است .

خبرنگار:علی مختاری|
دکتر جعفر قادری در حاشیه برگزاری نمازجمعه منطقه داریون گفت:با پیگیری ها و جلسات متعددی که با مسوولین مربوطه در شیراز و تهران داشته ایم مشکلات و محرومیت های این منطقه منعکس و موافقت های لازم جهت اجرای طرح های عمرانی و خدماتی برای داریون گرفته شده است .
به گزارش داریون نما وی گفت:موضوع ارتقاء تقسیماتی داریون به بخش، به وزارت کشور ارسال شده و در این وزارتخانه در حال پیگیری و آماده ارسال به کمیسیون دفاعی و امنیتی هیات دولت است .
دکتر جعفر قادری نماینده مجلس

دکتر جعفر قادری نماینده مجلس

وی ادامه داد:گازرسانی به روستاها و مناطق شهری باقیمانده این منطقه نیز پیگری شده و توسط شرکت گاز استان فارس انجام خواهدشد.
این نماینده مجلس بیان داشت:بهسازی و تعریض مسیرهای ارتباطی منطقه توسط اداره راه و شهرسازی فارس نجام می شود که تردد در مسیر شیراز –داریون –خرامه با سرعت و ایمنی لازم صورت می گیرد.
وی همچنین گفت :مشکل تامین آب شرب ،سوخت چاه های کشاورزی و شبکه مخابراتی هم پیگیری های لازم صورت گرفته که توسط دستگاههای ذیربط اقدام خواهند نمود.