این روزنامه حرفهای حجت الاسلام عزیزی را با تیتر”حفر چاههای بی رویه در خالدآباد،تهدیدی برای مردم منطقه است” منعکس کرد.

روزنامه “خبر جنوب” پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران روز گذشته به انعکاس خطبه های نماز جمعه داریون پرداخت.

این روزنامه حرفهای حجت الاسلام عزیزی را با تیتر”حفر چاههای بی رویه در خالدآباد،تهدیدی برای مردم منطقه است” منتشر کرد.

بازتاب خطبه های نماز جمعه در روزنامه "خبر جنوب"

بازتاب خطبه های نماز جمعه در روزنامه “خبر جنوب”