در تکمیل فرهنگ مردم داریون و تعمیم آن به کل منطقه ی داریون، بکوشیم.

جلیل زارع|

بیایید به مرور از دریچه ی این فضای مجازی، در تکمیل فرهنگ مردم داریون تلاش کنیم. نگارنده و پژوهشگر کتاب « فرهنگ مردم داریون » سال ها زحمت کشیده و حاصل گرد آوری و تحقیقات خود را در کتابی ۴۰۰ صفحه ای به چاپ رسانده است. با این که ایشان، به ناچار برای کاهش تعداد صفحات کتاب، حتا اطلاعات جمع آوری شده ی خود را نیز به طور کامل نیاورده است ولی هیچ گاه هم ادعا نکرده است که این مکتوب، جامع و کامل است. ایشان با تلاش فراوان طی چند سال، گام نخست و اساسی را بسیار محکم و استوار برداشته است و انصافا با توجه به محدودیت های موجود، سنگ تمام گذاشته است.

حال شما دلسوزان فرهنگ مردم داریون، با تلاشی جمعی در تکمیل آن بکوشید.

کافی است پرس و جو کنید و اطلاعات تکمیلی خود را در موضوعات متنوع « تاریخچه، ضرب المثل ها، افسانه ها، ترانه ها، عادات و خرده فرهنگ ها و هم چنین گویش های محلی منطقه ی داریون » به صورت دیدگاه در این پست قرار دهید .

باشد که به همت شما عزیزان، این تلاش سترگی که نگارنده ی “کتاب فرهنگ مردم داریون ” برای شناخت آداب، رسوم، گویش محلی و سایر شاخص های اجتماعی داریون به کار گرفته است، آغازی باشد برای یک حرکت جامع دیگر.

حتا می توانید فقط به فرهنگ شهر داریون اکتفا نکنید و دامنه ی جست و جو ها و تحقیقات خود را به کل منطقه ی داریون تعمیم دهید تا نسل امروز و نسل آینده با فراز و نشیب ها، افت و خیزها، نوع زندگی و طرز فکر نیاکان خود بیش تر آشنا شوند و در این مسیر از ناکامی ها و شکست ها، کامیابی ها و پیروزی ها تجربه اندوزند و عبرت گیرند.

پس اگر احساس می کنید می توانید در این راه با ما هم گام باشید، این گوی و این هم میدان. همت کنید و دست به قلم شوید …