حضور پرشور تماشاگران فهیم منطقه داریون خصوصا مردم ورزشدوست روستای تربر لابیشه ستودنی بود.

علی مختاری|

مسابقات فوتبال منطقه داریون یادواره شهدا که از 22بهمن ماه سال 92 آغاز شده بود با قهرمانی تیم امید لابیشه به پایان رسید ،تیم عرشیا به مقام سوم دست یافت و تیم شهدای لابیشه هم بعلت حاضر نشدن تیم میثاق تربرجعفری  برنده شد و به مقام  سوم دست یافت .در این دوره از مسابقات  کاظم بذرافشان با زدن 7گل اقای گل  شد.

گفنتی است که حضور پرشور تماشاگران فهیم منطقه داریون خصوصا مردم ورزشدوست روستای تربر لابیشه ستودنی بود.

فینال مسابقات فوتبال داریون

فینال مسابقات فوتبال داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون

 

مسابقات فوتبال منطقه داریون

مسابقات فوتبال منطقه داریون