می ستایمت وقتی می بینم باران نگاهت از غم روزگار چاک خورد، اما همان نگاه طوفانی چه ساحل آرامش بخشی برایم ترسیم می کند و چه آسمان آبی پیش رویم می گذارد.

پدرم امروز روز توست،

روز تویی که مردانگی را درس دادی ، روز تویی که از پا نمی شینی تا خوشبختی برروی شانه هایمان بنشیند.
روز تو ، که واژه ها در برابر عظمت نام مقدست سر فرود می آوردند و شرمگین می شوند
پدرم :
مهربانترینم
می ستایمت وقتی می بینم باران نگاهت از غم روزگار چاک خورد، اما همان نگاه طوفانی چه ساحل آرامش بخشی برایم ترسیم می کند و چه آسمان آبی پیش رویم می گذارد.

امروز روز توست ، روز تمام عظمت و زیبایی های این دنیا

در این روز برایت یک دنیا مهربانی آرزو کردم
اما چه سود که ” مهربانی” واژه کوچکی است در برابر رنگین کمان مهر تو

ای عزیزترینم،
به موهایت می نگرم که روزگار چه ماهرانه گرد سپیدی را بر رویشان افشانده ،
بیش از پیش به وجودت افتخار می کنم چون یقین دارم. برای آرامش و آسایش ما خود را به دست روزگار سپردی ولی خم به ابرو نیاوردی تا به کوه معنی تازه تری ببخشی.

بابا ؛
بابای خوبم
دلم زخم خورده دنیای فانیست
ولی با تو چه دنیای قشنگیست
دلم خسته از این زمین خاکسیت
ولی با تو زمین هم آسمانیست

پدر می دانی، روزگاریست ، نگاهت بهشت چشمهای من است، وجودت تمام دار و ندار من است.

پس برایم بمان
ماندنی به وسعت تمام دنیا
برای همیشه در قلبم ، تا روزگار نگاهم را تیره نسازد
بگذار ببالم به خود که تو را دارم
بمان تا سختیهای این دنیا وجودم را نیازارد
بمان تا دنیا را از دریچه چشم تو بنگرم، از سمت دستان پر مهرت، از زاویه چشمان مهربانت،
بمان تا دلم با غم روزگار نمیرد
بمان تا بمانم
پدرم روزت مبارک ………

تقدیم به تمام پدران زحمت کش ایران اسلامی

سپیده