روز پدر بر تمام پدران عزیز مبارک باد.

یادمان باشد بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را،

کلماتی مثل : بابا، مامان، پدربزرگ …

روز پدر بر تمام پدران عزیز مبارک باد.

این کلیپ را ناصر بذرافکن آماده کرده است.