به اطلاع کاربران محترم داریون نما می رسانیم به دلیل تعویض برخی نرم افزارهای سایت طی روزهای آینده-تا اواخر هفته- سایت داریون نما کمتر به روزرسانی خواهد شد.

به این ترتیب ممکن است نظراتی که طی این هفته در سایت ارسال می شود اوایل هفته آینده منتشر شود.

البته امکان دارد طی این مدت نیز با برطرف شدن مشکلان سایت به روزرسانی شود اما این را گفتیم تا اگر به روزرسانی سایت مقدور نشد  یا کمتر مقدور شد دوستان نگران نباشند.