باید از این کانون که تنها کانون فرهنگی دانش آموزی منطقه داریون است حمایت بیشتری کرد تا خدای ناکرده این تنها کانون هم تعطیل نشود!

یوسف بذرافکن|

شاید برای همشهریان عزیز جالب باشد که بدانند کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون در چه وضعیتی به سر می برد .
کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون در سال تحصیلی ۱۳۷۱-۱۳۷۰کار خود را شروع کرد و در این ۲۲سال فرازو فرود های متعدد را پشت سر گذاشت . هم اکنون این کانون توسط آقای قاسم صفری که فارغ تحصیل رشته ریاضی است اداره می شود .دانش آموزان پسر مقاطع تحصیلی با شور و اشتیاق فراوان به این کانون مراجعه می کنند و از کلاس های قرآن این مربی توانمند قرآن که اهل خیر آباد است استفاده می کنند.

 آقای صفری با نیروی جوانی و علاقمندی و پشتکار فراوان برای تربیت و تعلیم نسل آینده ساز این میهن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نیست ،اما دست تنها است ولی با این وجود فعالیتهای جنبی ،شامل برنامه های ورزشی،کامپیوتر و کتابخانه را نیز اجرا می کند.

 به نظر می رسد در سالی که از طرف مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جها دی » نامگذاری شده است باید از این کانون که تنها کانون فرهنگی دانش آموزی منطقه داریون است حمایت بیشتری کرد تا خدای ناکرده این تنها کانون هم تعطیل نشود!