این جوان با صراحت کامل بیان می کند که در این مرکز دور هم مواد مصرف می کرده اند وهیچ گونه علامتی از ترک اعتیاد در وی دیده نمی شود و دوباره به صورت علنی مصرف می کند.

محمد جعفر حقیقت جو|

امروزه اعتیاد جوانان یکی از دردهای گران جامعه محسوب می شود که بسیاری از خانواده ها را گریبان گیر شده است.

به نظر و عقیده ی محققان اعتیاد یک بیماری است نه یک جرم و نباید به افرادی که به نوعی به این درد گرفتار هستند به چشم یک جنایتکار نگاه کرد.

همه ی خانواده ها دوست دارند شخصی که در بین آنها به این درد گرفتار است به هر طریقی که شده به زندگی برگردد زیرا به نوعی نه تنها خود شخص بیمارکه همه ی افراد خانواده زجر می کشند و این امر برایشان عذاب آور است.

سوءاستفاده از خانواده هایی که حاضرند برای سلامتی یکی از اعضای بیمارخود به هر دری بزنند

سوءاستفاده از خانواده هایی که حاضرند برای سلامتی یکی از اعضای بیمارخود به هر دری بزنند

من نیز از نزدیک شاهد بوده ام که خانواده ای برای نجات فرزند جوانش از این گرداب خانمان سوز به هر دری که می توانستند زدند ودر آخر که همه ی راهها بی نتیجه بود طبق پیشنهاد چند نفر طی یک تماس تلفنی با مدیر یک مرکز اعتیاد او را به صورت اجباری  به آن مرکز مربوطه بردند.

بعد از گذشت یک ماه این جوان نگون بخت تحویل خانواده اش داده شد به این امید که بدنش از هر گونه مواد مخدر پاک است و هزینه ای به  مبلغ یک میلیون تومان بابت این یک ماه از این خانوادهدریافت کردند.

این جوان با صراحت کامل بیان می کند که در این مرکز دور هم مواد مصرف می کرده اند وهیچ گونه علامتی از ترک اعتیاد در وی دیده نمی شود و دوباره به صورت علنی مصرف می کند.

آیا این جنایت نیست؟

سوءاستفاده از خانواده هایی که حاضرند برای سلامتی یکی از اعضای بیمارخود به هر دری بزنند.

آیا این دزدی نیست؟

آیا این تمام و کمال نامردی در حق یک خانواده یا فرد بیمار نیست؟

به راستی چه کسانی این مراکز را پوشش ، یا به آنها مجوز کار می دهند؟