اکثر دانش آموزان از حضور در این کلاسها اعلام رضایت نموده و بسیاری از خانواده ها از برگزارگنندگان قدردانی کرده و خواستار استمرار اینگونه برنامه ها شدند.

خبرنگار:غلامرضا برزگر|

کلاس ریاضی در پایه های ششم تا اول دبیرستان بطور رایگان با حضور استاد جلیل زارع در شهر داریون برگزار شد.

 نام نویسی در این کلاس ها -که در مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون برگزار شد- از چند روز قبل از برپایی کلاسها انجام شدو حدود 260 نفر از دانش آموزان منطقه داریون،خرامه و حتی زرقان در این کلاسها حضور پیدا کردند.

اکثر دانش آموزان از حضور در این کلاسها اعلام رضایت نموده و بسیاری از خانواده ها از برگزارگنندگان قدردانی کرده و خواستار استمرار اینگونه برنامه ها شدند.

گفتنی است جلیل زارع مسئول موسسه علمی آموزشی رزمندگان داریون نیز هست.

کلاس رایگان ریاضی در داریون

کلاس رایگان ریاضی در داریون

 

کلاس رایگان ریاضی در داریون

استاد جلیل زارع ،کلاس رایگان ریاضی در داریون

 

کلاس رایگان ریاضی در داریون

کلاس رایگان ریاضی در داریون

 

کلاس رایگان ریاضی در داریون

کلاس رایگان ریاضی در داریون