افراد شرکت کننده در این جلسه در مورد گروه ها، نتایج بازی ها، حضور تیم ملی کشور عزیزمان ایران در این جام، داوری ها، پیش بینی نتایج تمام بازی ها، امیدهای قهرمانی در این جام به بحث و تبادل نظر می نشینند.

روشن قنبری|

گروهی از پیشکسوتان و جوانان علاقمند به مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل هر شب در پارک حضرت قائم عجل ا…تعالی فرجه الشریف روبروی شهرداری داریون گرد هم می آیند و در مورد مسابقات به گفت و گو و تبادل نظر می پردازند.

این جلسات از دو هفته پیش از مسابقات شروع شده و تا پایان جام جهانی برقرار است.

افراد شرکت کننده در این جلسه در مورد گروه ها، نتایج بازی ها، حضور تیم ملی  کشور عزیزمان ایران در این جام، داوری ها، پیش بینی نتایج تمام  بازی ها، امیدهای قهرمانی در این جام به بحث و تبادل نظر می نشینند.

از نظر شرکت کنندگان در این جلسات:

ـ برزیل با 70 درصد بیشترین امید قهرمانی داراست و بعد از آن آرژانتین و آلمان است.

ـ گروه 4 گروه مرگ و گروه 5 را گروه زندگی.

ـ گروه 3 هر چهار تیم شانس صعود دارند.

ـ بعضی از افراد شرکت کننده در جلسه اعتقاد دارند که تیم ایران می تواند از گروه خود صعود کند.

ضمنا قرار است که در پایان بازی ها به فردی که نتایج را صحیح تر تر پیش بینی کند هدیه ای به رسم یادبود اهدا شود.

تب جام جهانی فوتبال در داریون

تب جام جهانی فوتبال در داریون

 

تب جام جهانی فوتبال در داریون

تب جام جهانی فوتبال در داریون