تصادف در جاده شیراز- داریون ۴کشته و ۳ زخمی داد.

خبرنگار:روح الله قربانی|
روز گذشته در اثر سانحه تصادف جاده شیراز- داریون چهارنفرکشته و سه نفر زخمی شدند.
به گزارش داریون نمادر این تصادف شدید که درپیچ مادر زن کش به وقوع پیوست یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه پراید برخورد کرد.
بر اساس این گزارش راننده خودرو پژو پارس که تک سرنشین بود دچار شکستکی پا شد و کشته های این تصادف از سرنشیان خودرو پراید و از منطقه خرامه بوده اند.
شنیده ها حاکی از این است که انحراف به چپ خوردو پژو علت تصادف بوده است.

تصادف در جاده شیراز-داریون

تصادف در جاده شیراز-داریون

 

تصادف در جاده شیراز-داریون

تصادف در جاده شیراز-داریون