محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون جوابیه ای برای شورای اسلامی روستای تربر لابیشه ارسال کرده است.

سایت داریون نما به عنوان رسانه ای بی طرف همانگونه که نامه انتقادی شورای اسلامی روستای تربر لابیشه را منتشر کرد اکنون نامه مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون را منتشر می کند.

 شوراي محترم اسلامي روستاي تربر لابيشه                                

 با سلام        

   احتراماً ضمن عرض تشكر از شوراي محترم اسلامي روستاي تربر لابيشه و سايت محترم داريون نما و كليه كساني كه با درج ديدگاه هاي خود ما را در انجام وظايف ياري و مصمم تر نمودند،  در جواب نامه آن شوراي محترم اسلامي كه در سايت محترم داريون نما مطرح گرديده است باستحضار ميرساند كه قسمتي از ساختمان دبستان شهيد غلامزاده آن روستا در سال 1350 ساخته شده است  و در سال هاي 1368 تا 1371  با ساخت چهار باب كلاس درس ديگر، آموزشگاه مذكور توسعه يافته است و قدمت  آن 60 سال نمي باشد.ودر سنوات گذشته تعميرات لازم نيز صورت گرفته است . ودر حال حاضر نيز وضعيت به شكلي كه دوستان شورا فرموده اند نمي باشد .

ساختمان دبستان شهيد غلامزاده تربر

ساختمان دبستان شهيد غلامزاده تربر

اما نمايندگي آموزش وپرورش داريون با اذعان به اينكه ساخت يك دبستان نوساز حق مردم روستاي تربر لابيشه مي باشد به استحضارميرساند تا كنون هيچ نامه اي ازشوراي اسلامي روستاي مذكوردررابطه با وضعيت دبستان فوق تحويل نمايندگي  آموزش  وپرورش داريون نگرديده وفقط درچند نوبت به صورت شفاهي توسط اهالي وشوراي اسلامي دراين رابطه صحبت شده وهربارنيزاينجانب اعلام نموده كه در صورت امكان مقدار2000مترمربع زمين توسط اهالي وشوراي محترم جهت ساخت دبستان درنظرگرفته شود ولي تاكنون اقدامي صورت نگرفته ودرعين حال  نمايندگي آموزش وپرورش با انجام وظيفه قانوني و شرعي خود درجهت نوسازي دبستان شهيدغلامزاده تربرلابيشه ودبستان حقيقت جوداريون- دبستان شهيدعلي باززارع ايزدخواست وهنرستان پويش بامسئولين محترم آموزش وپرورش مكاتبه و مذاكره لازم رابه عمل آورده ودرجلسات مختلف وازجمله درجلسه مورخه  24/2/1393 درحضور امام جمعه محترم منطقه داريون و ومسئولين محترم بخشداري مركزي وفرمانداري محترم شهرستان شيرازواعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهرو روستاهاي منطقه داريون و دهياران محترم وضعيت آموزشگاههاي مذكوررااعلام نموده وتقاضاي نوسازي آنها رامطرح نموده واميدواريم با اختصاص بودجه ازجانب مسئولين محترم امرشاهد تحصيل دانش آموزان عزيز درآموزشگاه هايي باداشتن فضايي زيبا وايمن باشيم.

ساختمان دبستان شهيد غلامزاده تربر

ساختمان دبستان شهيد غلامزاده تربر

در پايان نيز از همه مسئولين محترم و اهالي محترم منطقه و خيرين عزيز در جهت كمك به آموزش وپرورش در جهت ساخت و توسعه و تجهيز مدارس منطقه صميمانه درخواست مساعدت داريم . و چنانچه قصوري در انجام وظيفه داشته ام از خداوند متعال عفو و بخشش و از مردم شريف منطقه عذرخواهي مي نمايم .

                                                                      با تشكر، محمد    زارعي

                                             مسئول نمايندگي آموزش وپرورش داريون