سرت را بالا بگير سردار، اشك مظلوميت، هديه براي رفع تشنگي‌ات.

 تنهاترين تيم دنيا، سرافرازترين آنها هم هست. شما بهترين بوديد بچه‌ها. ما با سلول به سلول پيكرمان به شما افتخار مي‌كنيم. شما به بهترين بازيكن تاريخ دنيا باختيد.

شما به بي‌انصاف‌ترين داور جام جهاني باختيد؛ داوري كه ميلمتري‌ترين صحنه جام را براي آلمان در مقابل پرتغال پنالتي گرفت، اما درو شدن ساق پاي اشكان را نديد.iran

ما به شما افتخار مي‌كنيم. اين صدا از حنجره يك ملت بيرون مي‌آيد؛ سرت را بالا بگير سردار، اشك مظلوميت، هديه براي رفع تشنگي‌ات.