در این میان روزنامه “خبرجنوب” پزشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران با استفاده از حرفهای امام جمعه داریون، تیتر اصلی صفحه اول خود را به محرومیت داریون اختصاص داد که این مهم مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

پنج شنبه ای که گذشت فرماندار شیراز و جمعی از مسوولان شهرستان شیراز در داریون حضور یافتند و از نزدیک با مردم این منطقه دیدار کردند.

در این دیدار حجت الاسلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون در سخنانی بدون تعارف محرومیت مردم منطقه داریون را فریاد زد.

سخنانی که حتی حرفهای فرماندار شیراز را هم تحت تاثیر خود قرار داد و به تیتر اول رسانه های استان تبدیل شد.

در این میان روزنامه “خبرجنوب” پزشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران با استفاده از حرفهای امام جمعه داریون، تیتر اصلی صفحه اول خود را به محرومیت داریون اختصاص داد که این مهم مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

صفحه اول روزنامه خبرجنوب

صفحه اول روزنامه خبرجنوب

 

روزنامه خبر جنوب

روزنامه خبر جنوب