اعیاد معظم شعبانیه بر تمامی مسلمانان جهان تبریک باد.

سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گل یاس

سه نور تابناک آسمانی

حسین بن علی ، سجاد و عباس

veladat