در این نماهنگ بیشتر تصاویر از محل قدیمی کانون فرهنگی-تربیتی آموزش و پرورش داریون به چشم می خورد.

نماهنگی که در ادامه مشاهده می کنید را ناصر بذرافکن با استفاده از آلبوم عکس های یوسف بذرافکن تهیه کرده است.

در این نماهنگ بیشتر تصاویر از محل قدیمی کانون فرهنگی-تربیتی آموزش و پرورش داریون به چشم می خورد.

namahang