به هر حال سایت داریون نما مانند سابق آمادگی دارد تا اخبار و گزارش های شورا را منتشر کند. این مهم اما نیاز به همکاری عزیزان عضو شورا نیز دارد. ما منتظریم.

از زمان انتخابات شورای شهر و روستا حدود یک سال می گذرد و نکته اینجاست که از جلسات و مصوبات این شورا کمتر خبری در سایت داریون نما منتشر شده است.

این البته پرسش کاربران داریون نما هم هست و بسیاری از آنان این سوال را مطرح می کنند که چرا داریون نما جلسات شورا را پوشش نمی دهد و اصولا چرا خبری از جلسات و مصوبات احتمالی از شورای شهر داریون به بیرون درز پیدا نمی کند؟

shora2

شاید کاربران و بینندگان داریون نما گمان کنند کم کاری یا سهل انگاری از سایت داریون نماست در صورتی که چنین نیست.

آنان که طی سالهای اخیر بیننده سایت داریون نما بوده اند می دانند که انتشار اخبار و مطالب از شورای شهر همواره در اولویت ما قرار داشته است.

در شورای شهر قبلی اعضای آن و به خصوص ناصر شرفی رییس شورا تعامل و همکاری خوبی با داریون نما داشتند و خبرنگار داریون نما پیوسته در جلسات مختلف شورا حضور داشت اما در دوره اخیر چنین نیست.

خلاصه کلام این که برای انعکاس و انتشار اخبار شورا باید خود اعضای این شورا نیز همکاری داشته باشند و ما به زور نمی توانیم اخبار شورای شهر داریون را پوشش دهیم.

به هر حال سایت داریون نما مانند سابق آمادگی دارد تا اخبار و گزارش های شورا را منتشر کند. این مهم اما نیاز به همکاری  عزیزان عضو شورا نیز دارد. ما منتظریم.