امسال هم طبق عادت هر ساله اين امر انجام گرفت و بچه های ورزشکار كه اماده حضور در جشن بوده و البته هستند با استقبال سرد برگذار كنندگان اين جشن مواجه شده اند .

متن زیر را جمعی از رزمی کاران داریونی برای سایت داریون نما ارسال کرده اند:
هر ساله چند ماه قبل از جشن نيمه شعبان رزمي كاران داريون دست از تمرينات خود كشيده و خود را براي اين جشن بزرگ اماده ميكنند تا در اين جشن با اجراي حركات و نمايش هاي رزمي سهمي در اين جشن و شادي مردم داشته باشند.

SOAL

امسال هم طبق عادت هر ساله اين امر انجام گرفت و بچه های ورزشکار كه اماده حضور در جشن بوده  و البته هستند با استقبال سرد  برگذار كنندگان اين جشن مواجه شده اند .اينجا اين سوال پيش مي ايد چرا بچه هايي كه چند ماه براي اين جشن زحمت كشيده و قبل از همه به فكر اين جشن بوده اند چرا بايد شاهد چنین برخوردی باشند؟
آيا اين كارها باعث دل سرد شدن اين جوانان نمي شود؟
آيا در برگزاري اين جشن همه مردم شريك هستند يا تنها افراد خاصي؟