شنیدن خبر های ویژه که هر چند کوتاه است اما همواره مخاطبین خوبی داشته است.

شنیده می شود که : کلاسهای تابستانی کانون امسال برای اولین بار برگزار نمی شود . این در حالی است که همه ساله تعداد زیادی از دانش آموزان دختر و پسر در کلاسهای تابستانی کانو ن فرهنگی و تربیتی وحدت داریون شرکت می کردند!

گفته می شود که:انتشار یک مطلب ساده در سایت داریون نما حسابی برخی از دوستان را عصبانی کرده است و آنها با عصبانیت به این مطلب واکنش نشان داده اند در صورتی که آن مطلب یک مطلب ساده بوده و منظور نویسنده نه جای خاص  و نه فرد خاصی بوده است.