سال قبل هم در مورد این موضوع مهم تذکر داده شد ولی متا سفانه مشکل همچنان به وقت خود باقی است.

خبرنگار:یوسف بذرافکن|
حجت الاسلام محمد امین عزیزی در خطبه دوم نماز جمعه منطقه داریون در مورد کمبود معلم در سال جدید تحصیلی در منطقه داریون تذکر داد.

وی گفت : سال قبل هم در مورد این موضوع مهم تذکر داده شد ولی متا سفانه مشکل همچنان به وقت خود باقی است.

حجت الاسلام عزیزی یکی از دلایل کمبود معلم که گاهی تا یک ماه از سال تحصیلی ادامه پیدا می کند یکسان بودن امتیاز خدمت در شیراز و داریون دانست. وی ادامه داد وقتی برای معلمین منطقه داریون نسبت به شیراز امتیاز چندانی وجود ندارد معلمان هم برای آمدن به روستا ها و شهر داریون تمایل چندانی نشان نمی دهند .

امام جمعه منطقه داریون از اداره آموزش و پرورش و شوراهای شهر و روستا خواستار پیگیری مشکل کمبود معلم در منطقه داریون شد تا دانش آموزان با آرامش سال تحصیلی جدید را آغاز کنند .

***********************

توضیح داریون نما:با وجود تذکر هفته گذشته داریون نما به روابط عمومی ستاد نماز جمعه اما متاسفانه باز هم این دوستان در ارسال مشروح اخبار نماز جمعه کم کاری کردند. در اینجا از آقای یوسف بذرافکن به جهت ارسال خبر نماز جمعه این هفته داریون قدردانی می کنیم.