سئوال این است که آیا شورای شهر وظیفه ای در قبال پیگیری کمبود های شهر ندارد ؟ آیا شورای حل اختلاف متعلق به مردم نیست و مشکلات مردم را مرتفع نمی کند ؟ آیا حالا که مسئولین دیگر امکاناتی به این شورا نمی دهند ، شورای شهر هم وظیفه ای ندارد ؟

یوسف بذرافکن|

 شورای حل اختلاف شهر داریون بعنوان یک نهاد شبه قضایی و مردمی در ایجاد « ذات البین » و صلح و آشتی در منطقه داریون و جلوگیری از ارجاع پرونده های متعدد حقوقی و کیفری به مراجع قضایی و اطاله دادرسی و مشکلات گوناگون ناشی از آن در یک دهه گذشته بسیار موفق عمل کرده است .

به گونه ای که درصد بالایی از پرونده های این شورا منجر به صلح و آشتی شده است و از کینه و عداوت جلوگیری نموده است . این شورا هم اکنون از روستای بردج تا ایزدخواست را تحت پوشش خود قرار داده است .

شوراي حل اختلاف داريون

اما علی رغم این موفقیت ها ، این شورا همواره از کمبود امکانات و تجهیزات رنج می برد ، وضعیت امکانات شورای حل اختلاف شهر داریون از لحاظ امکا نات در شان مردم فهیم و ولایت مدار منطقه داریون نیست .اما متاسفانه مسئولین محلی هم تا کنون اقدام جدی برای رفع این مشکلات نکرده اند .

اینجانب بعنوان رییس شورای حل اختلاف شهر داریون در سال گذشته از شورای محترم شهر داریون خواستار پیگیری مشکلات شورای حل اختلاف شدم وپیرو آن سه نفر از اعضای شورا ی از محل شورای حل اختلاف بازدید کرده و از نبود امکانات اظهار تا سف کردند ولی کار به همین جا خاتمه پیدا کرد !اما باز هم مایوس نشده و حدود سه ماه قبل طی یک نامه رسمی از شورای شهر تقاضای امکانات و از جمله یک دستگاه کامپیوتر برای تایپ نامه های مردم شدیم که متا سفانه علی رغم پیگری های متعدد تا کنون هیچ جوابی به این نامه هم داده نشده است !

حال سئوال این است که آیا شورای شهر وظیفه ای در قبال پیگیری کمبود های شهر ندارد ؟ آیا شورای حل اختلاف متعلق به مردم نیست و مشکلات مردم را مرتفع نمی کند ؟ آیا حالا که مسئولین دیگر امکاناتی به این شورا نمی دهند ، شورای شهر هم وظیفه ای ندارد ؟

آیا مراجعین به شورا شهروندان این شهر نیستند ؟ آیا همه پرونده های احراز مالکیت شهر داری به این شورا ارجاع نمی شود ؟ آیا اکنون که شورا برای ادامه فعالیت خود و ارائه خدمت به مردم نیازمند تجهیزات اولیه است شورای شهر اصل صرفه جویی را پیشه خود کرده است ؟