آری به جشن چهار ها می نشینیم و آرزوی چهار امتیاز شدن تیم کشورمان و انجام بازی چهارمش در جام جهانی خواهیم داشت.

تورج عاطف|

در حالی این مقاله را می نویسم که اروگوئه به زور داور و چنگ و گاز در جام می ماند و ناخود آگاه حکایت طلوع مهر در سرزمین آنها را تداعی کرد و طلوع مهر که به  روی کاغذ با  رقص قلم من نوشته می شود زیر لب از حکایت مهر و خورشید سرزمین محبوبم ایران می گویم.

 بازیهای ایران وبوسنی و آرژانتین و نیجریه می تواند طلوع دیگری برای فوتبال ما باشد طلوع صعود و رسیدن به دروازه های فرانسه جائی که نقطه عطفی در فوتبال کشورمان و حتی آسیا می تواند باشد.

به ترانه های سرزمینم می اندیشم به جاودان سرود کشورم ای ایران که ندایمان داد.

iran-vs-bosnia

 ای ایران ای مرز پر گوهر

 ای خاکت سرچشمه هنر

 و آری گوهران این سرزمین که جوانان برومندان هستند و نماینده آنها در قالب تیم ملی فوتبال کشورمان به میدان می روند می توانند به جهان حکایت خاکی که سرچشمه هنر و توانمندی را نمایان سازند  و ما  این بار به کی روش و پسران ایران درود می فرستیم که حکایت این سرود را فریاد زدند.

 دور از تو اندیشه بدان

 پاینده مان نیک و جاودان

 اندیشه بد و کوته نظر و نا بخردانه به کنار رفت و حالا زمانی است که این تیم می تواند نیک و جاودان بماند  تیمی که از درون دروازه تا نوک حمله خود تازگی و طراوت و جوانی و شجاعت را دارد و بزرگ مردی چون کی روش آن را اداره می کند.

تیمی که می تواند چهار امتیازه شود و رکورد دار  امتیاز در جام جهانی باشد تیمی که در  شب چهارم از چهار شنبه و چهارمین ماه سال و در چهارمین حضورش در جام جهانی می تواند چهار گانه

 افتخار

 قدرت

دلاوری

 شادی

 را به تمامی خاک ما برساند این تیم می تواند سبز  بالندگی و سفید پاکی و قرمز شجاعت پرچم ما را در سرزمین فوتبال به اثبات  برساند این تیم قادر است که خاطره بزرگی برای همه ملت ایران بسازد خاطره ای در  چهارشنبه چهارم  از ماه چهارم در چهارمین حضور تیم ملی کشورمان در جام جهانی در جام جهانی 2014 بسازد .

آری به جشن چهار ها می نشینیم و آرزوی چهار امتیاز شدن تیم کشورمان و  انجام بازی چهارمش در جام جهانی خواهیم داشت