بارها شنیده ایم که حجت الاسلام عزیزی از تریبون نماز جمعه، شجاعانه کمبودهای منطقه داریون را فریاد زده تا به گوش مسوولین مربوطه برسد.بارها شنیده ایم که امام جمعه داریون بی تعارف از مسوولین منطقه و شهر داریون انتقاد کرده و نحوه کارشان را زیر ذره بین برده است.

این هفته نیز مانند هفته های گذشته منتظر ارسال مشروح خطبه های نماز جمعه داریون از طرف روابط عمومی ستاد نماز جمعه این منطقه بودیم اما متاسفانه خبری نشد.

سال گذشته هم به این نکته اشاره کردیم و گفتیم که حیف است حالا که نماز جمعه داریون از امام جمعه خوبی چون حجت الاسلام عزیزی برخوردار است حرفهای این عزیز در رسانه ها بازتاب نداشته باشد.

امام جمعه جوان داریون یک فرد باسواد و تحصیل کرده است که استاد دانشگاه است نیز هست.

می دانیم که حجت الاسلام عزیزی برای خطبه های نماز جمعه ساعتها مطالعه می کند تا در فرصتی کم بهترین مطالب را به مردم ارایه دهد که انصافا چنین نیز هست.

اما چرا این خطبه ها به گوش تعداد زیادتری از مردم نرسد. چرا داریونی هایی که در داریون ساکن نیستند نباید بدانند در نماز جمعه شهرشان که خطبه های عبادی – سیاسی مهمی مطرح می شود چه گذشته است.

namazjomae

بارها شنیده ایم که حجت الاسلام عزیزی از تریبون نماز جمعه، شجاعانه کمبودهای منطقه داریون را فریاد زده تا به گوش مسوولین مربوطه برسد.

بارها شنیده ایم که امام جمعه داریون بی تعارف از مسوولین منطقه و شهر داریون انتقاد کرده و نحوه کارشان را زیر ذره بین برده است.

اما ای کاش روابط عمومی ستاد نماز جمعه داریون به این وظیفه اصلی خود جامه عمل می پوشاند و خطبه های نماز جمعه داریون را برایمان ارسال می کرد.

قبلا هم گفته ایم که به دلیل حسلسیت های خطبه های نماز جمعه معمولا روابط عمومی های ستاد نماز جمعه خودشان گزارش خطبه ها را برای رسانه ها ارسال می کنند تا حرف و حدیثی در این باره نباشد اما نمی دانیم چرا دوستان ستاد داریون این کار را انجام نمی دهند.

البته نگارش این مطلب به معنای نفی زحمت عزیزان ستاد نماز جمعه داریون نیست. آنان همواره از زحمت کشین بی ادعای داریون هستند که نمی توان چشم بر کارهای نیکشان بست.

ما باید قدردان زحمت آنان باشیم اما این انتقاد را هم از آنان داریم که چرا خطبه های نماز جمعه را برای ما ارسال نمی کنند.

این را هم می دانیم که علیرضا بذرافکن(مسوول ستاد نماز جمعه داریون) طی مدت مسوولیت خود زحمات زیادی متقبل شده که از او نیز تشکر می کنیم اما کاش او بخش روابط عمومی ستاد را فعال تر می کرد تا تعداد بیشتری از مردم از شرح خطبه های نماز جمعه داریون باخبر شوند.

قطعا دوستانی که برای نگارش مطلب:”کجایی مصطفی” آن قدر پی گیر بودند و تماس تلفنی داشتند و دو بار هم به گمان خودشان جوابیه- البته بی نام- به داریون نما فرستادند آن قدر توان دارند که هر هفته خطبه های نماز جمعه داریون را به داریون نما ارسال کنند.

امیدواریم این مهم هرچه زودتر رخ دهد.