حدود سه هفته است که هواپیماهای ظاهرا آموزشی بر فراز منطقه داریون به پرواز درآمده اند. برخی از اهالی از سروصدای ایجاد شده توسط این هواپیماها انتقاد دارند.

شنیده می شود که : پیرو کندی روند ساخت بیمارستان داریون اخیرا شایعات بی اساسی در این باره مطرح شده بود که حکایت از به سرانجام نرسیدن ساخت این بیمارستان داشت اما گویا حجت الاسلام عزیزی امام جمعه داریون این اخبار را تکذیب کرده و گفته با رسیدن بودجه جدید روند ساخت این بیمارستان شتاب می گیرد.

گفته می شود که: حدود سه هفته است که هواپیماهای ظاهرا آموزشی بر فراز منطقه داریون به پرواز درآمده اند. برخی از اهالی از سروصدای ایجاد شده توسط این هواپیماها انتقاد دارند.