سخنان امام جمعه داریون در پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران”خبر جنوب” نیز منتشر شد که در ادامه ملاحظه می کنید.

مردمان منطقه داریون همانند سایر هموطنان عزیزمان در روز جهانی قدس حماسه آفریدند.

به گزارش داریون نما پس از پایان این راهپیمایی و در خطبه های نماز جمعه، حجت الاسلام عزیزی به ایراد سخن پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خود جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را در غزه محکوم کرد. عزیزی همچنین به برخی مشکلات و کمبودهای منطقه داریون نیز اشاره کرد.

سخنان امام جمعه داریون در پرشمارگان ترین نشریه منطقه ای ایران”خبر جنوب” نیز منتشر شد که در ادامه ملاحظه می کنید.

بازتاب سحنان امام جمعه داریون در روزنامه خبر جنوب

بازتاب سحنان امام جمعه داریون در روزنامه خبر جنوب