با وجود این که این کار از لحاظ حرفه ای صحیح نبود اما به احترام این بزرگوار عکسهای کاریکاتوری جناب رستمی را از سایت حذف کردیم.

روز یکشنبه 29 اردیبهشت سال گذشته در بخش طنز سایت داریون نما با رضا رستمی متولی فرهنگسرای داریون شوخی تصویری انجام دادیم بدین نحو که با استفاده از رایانه عکسهای او را دست کاری کردیم.

برای این کار صد البته ابتدا از خود رضا رستمی اجازه گرفتیم و او هم پذیرفت.

نکته جالب این که پیشنهاد این کار را یک دوست معنوی مشترک که به نوعی مسوول آقا رضا هم هست داد و ما هم پذیرفتیم.

این مطلب منتشر شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. با این وجود چندی است که بعضی از نزدیکان و دوستان آقا رضا با ارسال ایمیل و پیامک و دیدگاه نسبت به این مطلب اعتراض داشتند که چرا فقط با آقا رضا شوخی شده.

خوب این نمونه از طنزها در کار رسانه مرسوم است خصوصا این که از او نیز به خاطر این کار اجازه گرفته بودیم.

با این وجود اما روز گذشته پیامکی از یکی از نزدیک ترین افراد به آقا رضا دریافت کردیم که او خواهان حذف تصاویر کاریکاتوری جناب رستمی شده بود.

با وجود این که این کار از لحاظ حرفه ای صحیح نبود اما به احترام این بزرگوار عکسهای کاریکاتوری جناب رستمی را از سایت حذف کردیم.

برای ندیدن !عکس های کاریکاتوری آقا رضا اینجا کلیک کنید!