البته پرواضح است که داریوش شکری به عنوان رییس شورا تعامل خوبی با تنها رسانه رسمی داریون-داریون نما- ندارد و مردم از فعالیت های شورا ی اسبلامی شهر داریون اطلاع چندانی ندارند.

گذشت یک سال از  فعالیت  اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر داریون فرصت مناسبی است تا عملکرد اعضای این شورا مورد نقد و بررسی کاربران سایت و مردم عزیز شهر داریون قرار گیرد.

به یاری خدا قصد داریم هر پنج عضو شورای اسلامی شهر داریون را زیر ذره بین ببریم و عملکرد آنان را نقد کنیم.

برای شروع سراغ داریوش شکری رییس فعلی شورای اسلامی شهر داریون رفتیم. کاربران گرامی داریون نما لطف کنند و درباره عملکرد این عضو شورا دیدگاه های خود را مطرح کنند.

داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون

داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون

درباره داریوش شکری گفته می شود به دلیل مشغله بسیار زیاد و مسوولیتی که در دانشگاه آزاد داریون دارد وقت آنچنانی برای رسیدگی به امور شهر ندارد. البته این گفته را سایت داریون نما نه تایید می کند و نه تکذیب؛ اینها گفته های برخی کاربران سایت است که مطرح می شود.یا این که گفته می شود اغلب به تلفن هایشان پاسخ نمی دهند و …

zarrebin

البته پرواضح است که داریوش شکری به عنوان رییس شورا تعامل خوبی با تنها رسانه رسمی داریون-داریون نما- ندارد و مردم از فعالیت های شورا ی اسبلامی شهر داریون اطلاع چندانی ندارند.

این گوی و این هم میدان در این بخش دیدگاه های شما خوبان درباره عملکرد داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون منتشر می شود با این توضیح که داریون نما از انتشار دیدگاهها و نظراتی که حاوی توهین باشد جدا خودداری می کند.