البته نگارش این مطلب به معنای نفی تلاش متولی یا متولیان این کار نیست. ما اما می خواهیم مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت را زیر ذره بین ببریم و ظرفیتهای آن را مورد واکاوی و بررسی قرار دهیم.

مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون شاید تنها مکان آبرومند فرهنگی منطقه باشد که مدت زیادی نیست به بهره برداری رسیده است.

برخورداری از یک کتابخانه نسبتا مناسب، سالن نوساز آمفی تئاتر، کلاسهایی با بهره گیری از استانداردهای آموزشی و… نشان می دهد در مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت می توان کارهای مناسبی انجام داد.

در این مطلب کاری به شرح وظایف فرهنگسراها  یا مجتمع های فرهنگی نداریم -که فهرستی بلندبالاست و در صورت لزوم در داریون نما منتشر می شود- قصدمان ارایه راه کار به وسیله اصحاب فرهنگ داریون است تا بتوان به وسیله آن و در اختیار گذاردن پیشنهادها و انتقادها به مسولین مربوطه از این امکان فرهنگی داریون استفاده بهینه تری کرد.

رضا رستمی متولی و اداره کننده مجتمع فرهنگی کلهای باغ نبوت داریون

رضا رستمی متولی و اداره کننده مجتمع فرهنگی کلهای باغ نبوت داریون

البته نگارش این مطلب به معنای نفی تلاش متولی یا متولیان این کار نیست. ما اما می خواهیم مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت را زیر ذره بین ببریم و ظرفیتهای آن را مورد واکاوی و بررسی قرار دهیم.

اصل و بنای این مطلب بر پایه نقطه نظرات کاربران عزیز داریون نما قرار گرفته و این شما بزرگواران هستید که می توانید در این مورد اظهار نظر کنید.

بی شک متولی یا متولیان این مکان فرهنگی نیز می توانند در این بحث و نظرات شرکت کنند و پاسخگو باشند و این حق طبیعی آنان است.

نتیجه این که بیایید مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون را زیر ذره بین ببریم و به نقاط قوت و ضعف آن اشاره کنیم.

برای بهتر شدن آن راه کار بدهیم و…

به طور مثال بگوییم آیا برنامه های گذشته این مجتمع با توجه به امکانات آن شایسته و بایسته داریون بوده است؟

این مجتمع تا کنون کدام برنامه یا برنامه های متنوع فرهنگی را در داریون اجرا کرده است؟

آیا فردی که آن را اداره می کند و با اداره فرهنگ وارشاد اسلامی فارس در تماس است-رضا رستمی که انصافا زحمت کش هم هست- تخصصی در این رشته دارد؟

zarrebin

آیا رشته تحصیلی او- کشاورزی- به کار مجتمع فرهنگی داریون می آید؟

البته بی گمان داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته کاری تاثیرگذار است هرچند همه آن نیست و ممکن است مدرک فردی مثلا دامپزشکی باشد اما او بتواند یک شرکت تبلیغاتی را اداره کند. یعنی این که علاقمند به کار خود باشد هر چند مدرک مرتبط با کارش نداشته باشد.

درباره جناب رستمی عزیز نیز این مصداق هست. درست است که او “کشاورزی” خوانده و اکنون متولی یک مکان فرهنگی است اما شاید عملکردش آنچنان قوی بوده که این معضل را پوشش داشته باشد. ما که نمی دانیم شاید عملکرد وی تاکنون بهترین عملکرد باشد و این مهم در روزهای آتی  و با نظر مردم و اصحاب فرهنگ داریون مشخص خواهد شد؟

این گوی و این میدان….