بعضی اوقات، حرفمان اصلا نه تنها با این پست ها، که با هیچ کدام از پست های دیگر هم جفت و جور نمی شود. این طور مواقع می مانیم که به کجا ببریمش که سنخیت داشته باشد ؟

جلیل زارع|

… تا حالا برایتان پیش آمده است ؟ گاهی وقت ها می خواهید چیزی بگویید که نمی دانید جایش کجای سایت است ! یه وقت، می گذاریدش در ” تماس با داریون نما”؛ یک وقت هم در “درباره ما”؛ گاهی هم در ” جملاتی زیبا، کوتاه، خواندنی و آموزنده” و …

اما، بعضی اوقات، حرفمان اصلا نه تنها با این پست ها، که با هیچ کدام از پست های دیگر هم جفت و جور نمی شود. این طور مواقع می مانیم که به کجا ببریمش که سنخیت داشته باشد ؟

کمی سبک و سنگینش می کنیم و یک جایی، جایش می دهیم. یا “هر چه بادا باد”ش می کنیم و گوشه ای هلش می دهیم دیگر !

del

حالا این به کنار، یه وقتی حرفی داریم با کاربران و بازدید کنندگان یا مردم و یا مسئولین و یا متولی سایت و هیات تحریریه و که و که . الله بختکی، می فرستیمش توی یکی از پست ها ! کاربری جوابمان می دهد. کاربری دیگر، جواب او و همین طور تا آخر.

یک وقت نگاه می کنیم، می بینیم گپ و گفت هایی دارد بین ما رد و بدل می شود که اصلا با متن آن پست جور در نمی آید و وصله ی ناجور است برایش !

درد سرتان ندهم و بگذریم…
من، این پست را با این هدف و برای این منظور، راه اندازی می کنم و با اجازه ی شما، اسمش را هم می گذارم « بی عنوان | هر چه می خواهد دل تنگت بگو و بشنو ! »

حالا ببینم چه کسی چراغ اول را روشن می کند و به قول گفتنی ” رونمایی” یش می کند: