روز خبرنگار هم آمد و رفت؛ مانند سایر روزها. تنها تفاوتش برای من اما پیام های تبریک بعضی از دوستان و کاربران سایت بود که از همه آنها تشکر می کنم.

دوستان و همراهان خوبم در داریون نما آقایان و خانم ها: بهرام کرمدار،یوسف بذرافکن،علیرضا کشاورز،جلیل زارع، روح الله قربایی،جانعلی بذرافکن،قاسم شکری،علی زارع، مجتبی ظهرابی،معراج سیاهی،عبدالله کاظمی،محمد شیروانی، ن شیروانی،ایلماه شایسته،سروش، اوینار، و مهرزاد.روز خبرنگار

دوستان و کاربران ذکر شده با ارسال پیامک و یا ارسال دیدگاه در سایت به بنده و سایر خبرنگاران سایت داریون نما لطف کردند و پیام تبریک فرستادند.

اینها تمام کسانی بودند که این روز را به خبرنگاران داریون نما تبریک گفتند.