کامران خورشیدی ظاهرا مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران داریون است. درباره او گفته می شود با توجه به شرایط کاری اش بیشتر در داریون حضور دارد و در دسترس تر است.

گذشت یک سال از  فعالیت  اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر داریون فرصت مناسبی است تا عملکرد اعضای این شورا مورد نقد و بررسی کاربران سایت و مردم عزیز شهر داریون قرار گیرد.

به یاری خدا قصد داریم هر پنج عضو شورای اسلامی شهر داریون را زیر ذره بین ببریم و عملکرد آنان را نقد کنیم.

کامران خورشیدی عضو شورای اسلامی شهر داریون

کامران خورشیدی عضو شورای اسلامی شهر داریون

در مطلب قبل داریوش شکری رییس شورای اسلامی شهر داریون را زیر ذره بین بردیم . امروز اما سراغ کامران خورشیدی  دیگرعضو شورای اسلامی شهر داریون رفته ایم. کاربران گرامی داریون نما لطف کنند و درباره عملکرد این عضو شورا دیدگاه های خود را مطرح کنند.

کامران خورشیدی ظاهرا مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران داریون است. درباره او گفته می شود با توجه به شرایط کاری اش بیشتر در داریون حضور دارد و در دسترس تر است.

او بر خلاف رییس شورا روابط عمومی نسبتا خوبی دارد و برخی کاربران داریون نما در دیدگاه های ارسالی خود از نوع برخورد صمیمانه و باحوصله او تمجید کرده اند.

در این بخش دیدگاه های شما خوبان درباره عملکرد کامران خورشیدی عضو شورای اسلامی شهر داریون منتشر می شود با این توضیح که داریون نما از انتشار دیدگاهها و نظراتی که حاوی توهین باشد جدا خودداری می کند.