چه کسی پاسخگوی مردم و مسافران است ؟ این در حالی است که رفت و آمد مردم در آستانه سال جدید تحصیلی به شیراز افزایش یافته است

مدتی است که سواری های  خط داریون ،شیراز کرایه خود را از سه هزار تومان به سه هزار و پانصد تومان افزایش داده اند ! این افزایش باعث اعتراض مردم و مسافران داریونی قرار گرفته است . آنان می گویند که بهای بنزین افزایش پیدا نکرده است .

پس دلیل افزایش کرایه در یک ماه اخیر چیست ؟ چه کسی پاسخگوی مردم و مسافران است ؟ این در حالی است که رفت و آمد مردم در آستانه سال جدید تحصیلی به شیراز افزایش یافته است و از طرف دیگر این افزایش کرایه هزینه های بیشتری را به دانش آموزان و فرهنگیانی که بین شیراز و داریون در حال مسافرت دائم هستند وارد می کند . منتظر پاسخ شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین محلی برای پیگیری این موضوع هستیم .